Skoleansattes erfaringer og utfordringer i møte mellom regelverk og pedagogisk praksis

I januar 2022 publiserte Camilla Herlofsen og Janaina Hartveit Lie en vitenskapelig artikkel med tittelen «Skoleansattes erfaringer og utfordringer i møte mellom regelverk og pedagogisk praksis» i tidsskriftet Spesialpedagogikk (Spesialpedagogikk. ISSN: 0332-8457)

Artikkelen til Herlofsen og Lie blir tilgjengelig i det elektroniske arkivet på nettsiden i starten av oktober.  (Spesialpedagogikk (utdanningsnytt.no) .

Barnets beste-vurderinger i skolen

I november 2021 publiserte Marianne K. Bahus en vitenskapelig artikkel med tittel «Barnets beste-vurderinger i skolen» i det nordisk juridisk tidsskriftet Retfærd.

Se http://www.retfaerd.se/year/2021