Faglunsj

Forskningsgruppa i utdanningsrett inviterer til digitale faglunsjer våren 2021 om implementering av barns rettigheter i barnehage og skole.  Faglunsjene vil arrangeres fra kl. 12.00 til kl. 13.00. Det er ikke nødvendig med påmelding. Delta ved å trykke på zoom-lenke under program. Velkommen!

Program for våren 2021:

Den 18. februar vil jurist og seniorrådgiver hos barneombudet Silje Hasle holdet et innlegg om Retten til utdanning i et menneskerettslig perspektiv. Hasle har forfattet kapitlet om retten til utdanning i boken «Barnekonvensjonen : barns rettigheter i Norge» (red. Njål Høstmælingen, Elin Saga Kjørholt og Kirsten Sandberg).

Den 8. april vil statsviter, stipendiat og universitetslektor Monica Strømland holde innlegg om Betydningen for barn og unge å bli lyttet til. Strømland har i sitt ph.d. arbeid blant annet intervjuet ungdom og unge voksne om deres erfaringer av å bli hørt av barnevernet i lys av Barnekonvensjonens artikkel 12.

Den 3. juni vil førsteamanuensis Hadi Strømmen Lile holde et innlegg om Folkerettslige krav til skolens formål og innhold. Lile er rettssosiolog og menneskerettsforsker med doktorgrad fra Norsk senter for menneskerettigheter. I januar 2021 gav Lile ut boken «International Law on the Aims of Education : The Convention on the Rights of the Child as a Legal Framework for School Curriculums».

For å delta på den digitale faglunsjen 3. juni 2021 så må du benytte følgende lenke:

https://uiano.zoom.us/j/67547711444?pwd=SERsUUNza1lzRHBneEVzYXZXWVlGdz09