Om oss

Forskningsgruppen ledes av Marianne K. Bahus og Camilla Herlofsen. 

Camilla Herlofsen har en master i spesialpedagogikk, samt to grunnfag i juss fra Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet i grunnskolen som spesialpedagog og om spesialpedagogisk rådgiver i Statped. Herlofsen disputerte ved det utdanningsvitenskapelige fakultet i mai 2014. Doktorgraden fokuserte på hvordan lærere og ansatte i Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) anvender regelverket om spesialundervisning. Herlofsen har siden 2013 arbeidet ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Agder og underviser både innenfor  spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanningen og etter-og videreutdanning. Herlofsen sitter også i arbeidsgruppen til PROFUND (Profesjoner i samspill) som arrangerer tverrfaglig undervisning for 6 profesjonsstudier.

Marianne K. Bahus er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har i flere år arbeidet som advokat i Kristiansand, samt som timelærer i etikk ved juridisk fakultet  i Oslo. Bahus disputerte ved det medisinske fakultet (Institutt for helse og samfunn, Senter for medisinsk etikk) i april 2014. Bahus er i dag emneansvarlig for velferdsrett ved Institutt for rettsvitenskap ved Universitetet i Agder.

Samarbeidet mellom Institutt for pedagogikk og institutt for rettsvitenskap ved Universitetet i Agder startet høsten 2016, og siden høsten 2017 har samarbeidet vært formalisert.

Forskningsgruppe

Camilla Herlofsen
Førsteamanuensis (UiA)
Marianne K. Bahus
Førsteamanuensis (UiA)
Ingrid Lund
Professor (UiA)
David Lansing Cameron
Professor (UiA)
Sven Nilsen
Professor emeritus (UiO)
Jeffrey B. Hall
Førsteamanuensis (UiO)
Judith Novak
Førsteamanuensis (UiO)
Kari Lunøe-Nielsen
Universitetslektor (UiA)
Janaina Hartveit Lie
Stipendiat (UiA)
Monica Strømland
Stipendiat (UiA)

Referansegruppe

Henning Jakhelln
Professor emeritus
Elisabeth Attramadal
Seniorrådgover, Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder
Stig Atter
Rektor/enhetsleder
Espen Schønfeldt,
Prosjektleder Akershus fylkeskommune