Camilla Herlofsen ble intervjuet av VG i forbindelse med skoleåpningen i vår

Utdrag fra artikkelen:

«Camilla Herlofsen, førsteamanuensis ved Universitetet i Agder, tror flere foreldre vil velge hjemmeundervisning i tiden som kommer, og at mange føler seg usikre på hva som er riktig å gjøre som forelder.

Hun mener samarbeidet mellom skoler og foreldre er ekstra viktig nå.

– Elver som strever mye, som kanskje har behov for spesiell kompetanse, vil kanskje vanskeligere kunne hjelpes hjemmefra, i og med at de kan trenge spesialpedagog, logoped, rutinene skolen gir og ulike pedagogiske hjelpemidler. Da er det viktig å diskutere om det er barnets beste å være på hjemme og ikke på skolen. Man må snakke med elevene også om dette, og få de på banen, sier Herlofsen.

Hele artikkelen kan leses her

Spesialundervisning som virker

Institutt for spesialpedagogikk arrangerte en dagskonferanse om spesialundervisning 1. juni 2018 med ca. 1000 deltakere fra praksisfeltet. Trykk på lenken for å se program for konferansen. Camilla Herlofsen deltok i paneldebatten om spesialundervisning (se lenke under).


Fra konferansen «Spesialundervisning som virker» 1.juni. Foto: Shane Colvin/ Universitetet i Oslo

Paneldebatt ledet av Aslak Bonde, med


Debatt i Dagsavisen

Juss og pedagogikk i skolen

Camilla Herlofsen og Trond Welstad har skrevet en kronikk i Dagsavisen om spesialundervisning og kompetanse.


Opplæringsloven sier de som underviser i skolen skal ha «relevant fagleg og pedagogisk kompetanse». Den stiller ingen krav om at de som skal drive spesialundervisning må ha spesialpedagogisk utdanning.

Mange barn får ikke den opplæringen de har krav på

Barneombudet og forskere ved UiA er bekymret for barns rettigheter på skolen. Forskning og videreutdanning ved Universitetet i Agder bidrar til å gi lærere juridiske verktøy slik at elevene får de rettighetene de har krav på.

Camilla Herlofsen (til høyre) og Marianne K. Bahus leder forskningsgruppen «Pedagogikk og utdanningsrett i samspill».

– Vi har funnet ut at regelverket er særlig vanskelig å etterleve for lærerne når det gjelder spesialundervisning og elevenes rett til et godt psykososialt miljø, sier Marianne K. Bahus.

Hun er førsteamanuensis ved UiA, Institutt for rettsvitenskap, og leder forskningsgruppen Pedagogikk og utdanningsrett i samspill sammen med Camilla Herlofsen, førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk.

50.000 barn i Norge har til enhver tid spesialundervisning. Forskning fra UiA, Barneombudets undersøkelser og tilsynsrapporter fra Fylkesmannen indikerer at mange barn ikke får den opplæringen de har krav på.

Barneombudet ønsker endring

Hver dag skjer det lovbrudd i spesialundervisningen på norske skoler. Barneombudets rapport «Uten mål og mening», viser barnas perspektiver på opplæring og rettigheter. Resultatene er nedslående. Barneombudet etterlyste endring på et seminar forskningsgruppen ved UiA arrangerte i desember.

– Vi trenger en endring som baserer seg på kunnskap. Barneombudet ønsker seg mer forskning på de skolene som får det til slik at vi kan overføre denne kompetansen til flere. Vi tror det er helt nødvendig å gjøre dette for å gi norske barn bedre spesialundervisning, sa Morten Hendis, administrasjonssjef i Barneombudet.

Forsker og utdanner for å ivareta barnas rettigheter

Det tverrfaglige samarbeidet mellom Institutt for pedagogikk og Institutt for rettsvitenskap ved UiA har resultert i to videreutdanningstilbud for lærere og skoleledere, i tillegg til forskningsgruppen.

Lærere og ledere som tar videreutdanning har med seg utfordringer fra sin hverdag. Dette brukes i forskningen til Herlofsen og Bahus.

– Barna vet lite om sine rettigheter. Forskningen og videreutdanningen på UiA gir mer bevissthet rundt det som foregår i skolen, og bidrar til at barnas rettigheter blir tatt bedre vare på, sier Herlofsen.

Frykter b-lag av elever

Herlofsen frykter at dersom ikke lærerne får mer juridisk kompetanse, vil det føre til et b-lag av elever som går ut av skolen uten å ha fått den opplæringen de har krav på.

– Når elever får flere rettigheter, har skolen en plikt til å følge dem opp. De som har tatt videreutdanning får verktøy til å argumentere faglig for sine avgjørelser, og ta bedre vare på elevenes rettigheter, sier hun.

Ønsker å bidra til ny opplæringslov

Forskningsgruppen skal presentere sitt arbeid nasjonalt og internasjonalt i 2018. I tillegg vil gruppen sende sine innspill til det nye lovutvalget som skal utrede og vurdere behovet for regulering på grunnskoleopplæringens område, og foreslå ny opplæringslov.

https://www.uia.no/nyheter/mange-barn-faar-ikke-den-opplaeringen-de-har-krav-paa