Intervju i VG om spesialundervisningstimer som forsvinner

Foto: VG

VG følger opp kronikken til Bahus og Herlofsen om manglende system for registrering av spesialundervisningstimer som forsvinner

Et første steg på veien for å unngå at timer med spesialundervisning forsvinner er å sørge for at skolene registrerer og erstatter disse, påpeker Herlofsen overfor VG.

– Det vil gi et bilde på hva som mangler av ressurser og rutiner for å oppfylle en lovhjemlet rettighet, sier Herlofsen, som skrev om det ukjente time-tapet i en kronikk i avisen Fædrelandsvennen tidligere i høst.

Hele artikkelen kan lese i VG

Kronikk i Fedrelandsvennen

Marianne Bahus og Camilla Herlofsen har skrevet en kronikk i Fedrelandsvennen om spesialundervisningstimer som forsvinner uten å bli registrert.

Utdrag fra kronikken:

Det er på tide at skolesektoren blir klar over at det må registreres som avvik når spesialundervisningstimer ikke blir gjennomført.

Det forsvant mange spesialundervisningstimer våren 2020 som skal registreres og erstattes. Det vil trolig også skje inneværende høst.

Et første steg på veien for å unngå at timer med spesialundervisning forsvinner er å sørge for at skolene registrerer timene og erstatter disse. Registreringen vil kunne gi et bilde på hva som mangler av ressurser og rutiner for å oppfylle en lovhjemlet rettighet.

Hele kronikken kan leses her

Camilla Herlofsen ble intervjuet av VG i forbindelse med skoleåpningen i vår

Utdrag fra artikkelen:

«Camilla Herlofsen, førsteamanuensis ved Universitetet i Agder, tror flere foreldre vil velge hjemmeundervisning i tiden som kommer, og at mange føler seg usikre på hva som er riktig å gjøre som forelder.

Hun mener samarbeidet mellom skoler og foreldre er ekstra viktig nå.

– Elver som strever mye, som kanskje har behov for spesiell kompetanse, vil kanskje vanskeligere kunne hjelpes hjemmefra, i og med at de kan trenge spesialpedagog, logoped, rutinene skolen gir og ulike pedagogiske hjelpemidler. Da er det viktig å diskutere om det er barnets beste å være på hjemme og ikke på skolen. Man må snakke med elevene også om dette, og få de på banen, sier Herlofsen.

Hele artikkelen kan leses her

Debatt i Dagsavisen

Juss og pedagogikk i skolen

Camilla Herlofsen og Trond Welstad har skrevet en kronikk i Dagsavisen om spesialundervisning og kompetanse.


Opplæringsloven sier de som underviser i skolen skal ha «relevant fagleg og pedagogisk kompetanse». Den stiller ingen krav om at de som skal drive spesialundervisning må ha spesialpedagogisk utdanning.